Herb Polski.svg   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
w Bielsku-Białej
      

 

Ul. Gen.Wł. Sikorskiego  4a i 4b, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 033 812 44 97             j0293236                sp4b-b@wp.pl      

 

 

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej: Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Filia w Bielsku-Białej, nr 69 8126 0007 0028 3764 3000 0010

 

 

Nowy obraz                                                                                                                                                                                                           

                                    

                                                   

                                             OFERTA:

zdjęcie szkoły 

*       Zajęcia prowadzone przez  wykwalifikowaną kadrę, dbającą o

wszechstronny rozwój uczniów.

*       Zajęcia w cyklu jednozmianowym

*       Nauczanie j. angielskiego od klasy pierwszej.

*       Różnorodne zajęcia na świetlicy szkolnej czynnej od 7.00 do 16.00.

*       Bezpłatne zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

*       Opiekę pedagoga szkolnego i zajęcia logopedyczne

*       Możliwość korzystania z czytelni, biblioteki szkolnej i multimedialnego centrum

      bibliotecznego.

*       Możliwość żywienia w stołówce szkolnej.

*       Różnorodne zajęcia pozalekcyjne.

*       Zajęcia wyrównawcze, umożliwiające indywidualną pracę z uczniem.

*       Zajęcia w wyremontowanych pomieszczeniach szkolnych.

 

 

 

W lutym 2015 roku w szkole przeprowadzona została przez Kuratorium Oświaty w Katowicach Ewaluacja

w obszarze „Respektowane są normy społeczne”. Szkoła uzyskała Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Zobacz raport.

j0293844 Nawigacja witryny Data ostatniej aktualizacji: 2015.09.21

Aktualności Kalendarz roku szkolnego 2014/15. Zajęcia pozalekcyjne. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce. Wzór zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych. Ogłoszenia

Galeria

Monografia szkoły

Program profilaktyczny

Statut szkoły.

Koncepcja pracy szkoły

Godziny pracy

Plan lekcji

Podręczniki 2015/16

 

Linki:

Miejski Zarząd Oświaty

w Bielsku-Białej

 

Bezpieczeństwo w

Internecie

 

  

Nasz Necik-pomocnik w nauce.

MCj04326680000[1]Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

 

 

 

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

 

Rok szk. 2014/15

 

1.

Daria Hebda

Aleksandra Jesionek

Beata Gilowska

XIX Konkurs plastyczny o tematyce uzależnień organizowany przez Gminę Bielsko-Biała

II miejsce

III miejsce

2

Wiktoria Król

Małgorzata Suda

Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

Kwalifikacja do II etapu

3.

Julia Bryndza

Karolina Ruśniak

Beata Gilowska

Konkurs na plakat reklamowy i hasło reklamowe w temacie: "Posprzątaj Po Swoim Pupilu"

I miejsce

V miejsce

4

Wiktoria Król

Małgorzata Suda

Konkurs literacko-plastyczny „Wspomnienie o Irenie Sendlerowej

I miejsce – kategoria wiersz

5.

Marta Świetlicka

Katarzyna Droździk-Kożuch

Konkurs literacki „Napisz do księdza Popiełuszki”

Kwalifikacja do II etapu

6.

Wiktoria Król

Marta Świetlicka

Agnieszka Kominek

Międzyszkolny konkurs z j. angielskiego Oxford

Kwalifikacja do II etapu

7.

Julia Bryndza

Katarzyna Droździk-Kożuch

KWB ”Jonasz”

Kwalifikacja do etapu rejonowego

8.

Joanna Krysta

Kacper Burkat

Katarzyna Droździk-Kożuch

Konkurs Biblijny

Kwalifikacja do etapu rejonowego

9.

Jakub Pietrzak

Agnieszka Kominek

Konkurs języka angielskiego Spelling Bee

I miejsce

10.

Wiktoria Król

Agnieszka Kominek

Międzyszkolny konkurs z j. angielskiego Oxford

finalistka

11.

Drużyna chłopców

Rafał Figiel

 Mistrzostwo Bielska-Białej szkół podstawowych w siatkówce chłopców

II miejsce

12.

ZOFIA  ŁABĘCKA

KAROLINA  GĘBALA

Beata Gilowska

VIII edycji Regionalnego Konkursu ,, ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS ,,

wyróżnienie

13.

Kacper Weber

Rafał Figiel

Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym

III miejsce

14.

Drużyna chłopców

Rafał Figiel

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Bielsku-Białej

I miejsce

15.

Jakub Pietrzak

Jakub Słapa

Wioletta Klimczyk-Staszko

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”

wyróżnienie

16.

Drużyna

Rafał Figiel

Turniej trójek siatkarskich.

III miejsce

17.

Julia Bryndza

Małgorzata Suda

Konkurs poetycki "Ojczysty-polski-mój"

I miejsce

18.

Karolina  Gębala

Beata Gilowska

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny, polsko-litewski "Skrzydlate Eksperymenty Ziemi"

wyróżnienie

19.

Jakub Mieszczak

Beata Gilowska

Konkurs plastyczny „Dobre rady- kompostuj odpady”

III miejsce

20.

Marcin Czerepicki

Wioletta Klimczyk-Staszko, Renata Bogunia

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”

Wynik bardzo dobry

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Organizacja roku szkolnego 2015/16

Terminy

1.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2015r.- 01 stycznia 2016r.

2.

Ferie zimowe

15-28 lutego 2016r.

3.

Wiosenna przerwa świąteczna

24-29 marca 2016r.

4.

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2016r.

5.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

30 październik 2015

04 i 05 stycznia 2015

05 kwiecień 2016(sprawdzian)

02 i 27 maja 2016

Spotkania z rodzicami

1.

Zebranie organizacyjne

08 września 2015

2.

Wywiadówki i konsultacje

06.10.2015

 

 

17.11.2015

 

 

02.02.2016

 

12.04.2016

 

17.05.2016

Posiedzenia rady pedagogicznej

 

 

Konferencje klasyfikacyjne

26.01.2016

 

 

15.06.2016

 

Kontakt z wychowawcą.

 

Klasa 1a

kasia.oligo@gmail.com

Klasa 1b

ehadula@gmail.com

Klasa 2a

mi.strz@poczta.onet.pl

Klasa 2b

ann.jedrzejek@gmail.com

Klasa 2c

jandura.justyna@gmail.com

Klasa 3

renatabogunia@op.pl

Klasa 4

martasztafinska@poczta.fm

Klasa 5a

wuklim@wp.pl

Klasa 5b

rfigiel74@gmail.com

Klasa 6

ekudrysjurczyk@wp.pl

Logopeda

mi.strz@poczta.onet.pl

Pedagog szkolny

jhamerl@poczta.onet.pl

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

P240510_10.54PONIEDZIAŁEK  

 12.45-13.30   Zespół wyrównawczy-kl. 2c, Justyna Jandura

 12.55-13.40   Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze-kl. 1a  

 12.55-13.40  “ Potyczki z językiem polskim” klasa 5, Małgorzata Suda

 13.50-14.20    Zajęcia logopedyczne, Mirosława Strządała

 

 

WTOREK

  7.05 - 7.50  Poprawy ocen z języka angielskiego, Agnieszka Kominek

11.50-12.35  Kółko języka angielskiego dla uczniów klasy 2

11.50-12.35  Zajęcia wyrównawcze "Chcę wiedzieć więcej" kl 1b

13.50 14.35  Koło matematyczne dla klasy 6, W.Klimczyk-Staszko

14.40- 15.25 Kółko teatralne, Alina Chwietkiewicz

 

ŚRODA                                                           

  7.00 - 7.45   Konsultacje i poprawy z historii i języka polskiego

11.50-12.35   "Potrafię więcej"-zajęcia z uczniem zdolnym" kl 1b

12.55 -13.40  Zajęcia z uczniem zdolnym-kl.1a, Elżbieta Hadula-Sołtysek

13.50- 15.30  SKS, Rafał Figiel

13.50 -14.35  Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas 5

 

CZWARTEK

11.50 -12.35  Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy 3, Renata Bogunia

12.45 -13.30  Zaj. rozwijające uzdolnienia "Ćwiczenia z myślenia", kl.2c, Justyna Jandura
12.45 -13.30  Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy 2b, Anna Jędrzejek                    

13.50-14.35 “ Potyczki z językiem polskim” klasa 6, Małgorzata Suda

                                                             

PIĄTEK

 9.50 -10.35  Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy 2b, Anna Jędrzejek                       

11.50-12.35  Zajęcia wyrównawcze – kl.2, Mirosława Strządała

11.50-12.35  Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy 3, Renata Bogunia

13.50-14.35  Mała  Akademia Sztuki-zajęcia dla dzieci z klas4-6 ,Beata Gilowska

13.50-14.50  Szkolne Koło Caritas, Katarzyna Droździk-Kożuch

 

 

SOBOTA    SKKT- zależnie od pogody, jedna sobota w  miesiącu,

czas trwania uzależniony od długości trasy

Zajęcia prowadzi p. Wioletta Klimczyk-Staszko

 

 

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce.

 

Na podstawie:

ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z dnia 9 maja 2007r.

 

§ 1

 KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

a) uczeń ma średnią powyżej 5,0

b) ma wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania  / zgodnie z regulaminem oceniania /

c) brał udział w minimum jednej olimpiadzie lub turnieju przedmiotowym na szczeblu miejskim, wojewódzkim lub ogólnopolskim

d) aktywnie działa na rzecz szkoły i środowiska

 

§ 2

WNIOSEK SKŁADA WYCHOWAWCA KLASY

§ 3

WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ

a) średnią ocen

b) ocenę z zachowania

c) osiągnięcia ucznia

§ 4

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ

a) I semestr do 31 marca

b) II semestr do 30 czerwca

§ 5

 

 

 WNIOSKI ROZPATRUJE KOMISJA STYPENDIALNA

W skład komisji wchodzą:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr4 w Bielsku-Białej

dwóch nauczycieli wybranych decyzją rady pedagogicznej

§ 6

 

WYPŁACANIE STYPENDIUM NASTĄPI DO RĄK WŁASNYCH UCZNIA.

O terminie wypłaty stypendium powiadamia wychowawca klasy.

 

§ 7

Wysokość stypendium i ilość stypendystów uzależniona jest od  środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w planie finansowym szkoły , z uwzględnieniem liczby uczniów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium.

 

 

 

Wzór zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych.

 

 

 

                                                                                                                                                                      …………………………………..

                                                                                                                                                                           (miejscowość, data)

            …………………………………..

         imię i nazwisko rodzica /opiekuna                                                 Szkoła Podstawowa nr 4 w  Bielsku-Białej

                                                                                                                                               

 

Zwolnienie z lekcji

Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego dziecka ……………………….............................

                                                                                             imię i nazwisko ucznia

z lekcji (zajęć): ….......................................................................................................................

w dniu…..........................  o godzinie ….................. z powodu …...............................................

…....................................................................................................................................................

Od chwili opuszczenia budynku szkoln1430ego przez moje dziecko biorę za nie pełną odpowiedzialność w drodze do domu,

 jak i w godzinach, kiedy zgodnie z planem zajęć powinno być w szkole.

                                                                                                                                                              ….............................................................

                                                                                                                                                        (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

MCj04326680000[1] 


Ogłoszenia

Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego

 

Od roku szkolnego 2015/2016 przepisy przewidują dwa rozwiązania uwzględniające stan zdrowia ucznia:
- możliwość
zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. Podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych – czy też  – jakiego rodzaju ćwiczeń – uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest oceniany i klasyfikowany. Natomiast nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

- możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wf-u i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni). Składają podanie do dyrektora szkoły wg wzoru, do którego załączają zaświadczenie lekarskie.

 

Wzór zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego / z zajęć wychowania fizycznego

 

 

Nazwisko i imię składającego podanie rodzica                                                       miejscowość, data

 

 

Adres

 

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 4

w Bielsku-Białej

 

 

Dotyczy: zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego

 

 

 Zwracam się z prośbą o zwolnienie syna/córki ………………………………………………

ucznia/uczennicy klasy ……… Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej z określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego / z zajęć wychowania fizycznego* zgodnie z załączonym zaświadczeniem lekarskim.

 

 

                                                                      

Czytelny podpis rodzica

 

* - niepotrzebne skreślić

 

 Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza.

 

 

 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 4 obejmuje ulice:

1-go Maja, Astrów, Bardowskiego, Batorego Stefana, Celna, Cicha, Cieszyńska n. od nr 1 do nr 71, p. od nr 2 do nr 76 (do Browarnej), Czajkowskiego, Czysta, Fałata,Gen. Bora Komorowskiego, Gen. Pułaskiego, Gen. Sikorskiego, Grottgera, Inwalidów, Jana III Sobieskiego n. od nr 1 do nr 79, p. od nr 2 do nr 68, Karola Miarki, Kopernika, Kościuszki, Kręta, Księdza Skargi, Leszczyńska w. od nr 1 do nr 18, Lompy, Łukasiewicza, Michałowicza w. od nr 1 do nr 9 (Partyzantów – Kamienicka), Młyńska, NMP Królowej Polski, Parkowa, Partyzantów, Plac Mickiewicza,  Plac Żwirki i Wigury, Powstańców Śląskich, Przekop, Rejtana, Reymonta, Sempołowskiej n. od nr 15 do końca i od nr 26 do końca, Sikornik, Solna, Sukiennicza, Świętej Anny, Świętej Trójcy,  Wesoła, Zdrojowa, Żywieckie Przedmieście;

 

 Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny     Ocenianie kształtujące.

 

 Od stycznia 2015r. w Szkole Podstawowej nr 4 zaczynamy wdrażać elementy oceniania kształtującego. Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać jak przebiega proces uczenia się, aby nauczyciel modyfikował proces uczenia się, a uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.

 Ocenianie kształtujące uważane jest za bardzo efektywny sposób podnoszenia osiągnięć uczniów.

 

Przeczytaj więcej.

 

 

 Program profilaktyczny „Nie biorę-na co mi to

W Szkole Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej realizowany jest program profilaktyczny „Nie biorę-na co mi to”. Celem w/w projektu jest wczesna profilaktyka uzależnień, wypracowanie postaw i wzorców satysfakcjonującego życia, gotowości do radzenia sobie z trudnościami wieku młodzieńczego oraz promocja zdrowego stylu życia.

 Projekt zakłada organizację cyklu warsztatów profilaktycznych dla 5 grup klasowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej wraz z konsultacjami dla wychowawców.

 Ponadto w ramach projektu przewidujemy w dniu 11 grudnia 2014r.  organizację spotkania panelowego podsumowującego w/w przedsięwzięcie.

Podczas spotkania zaplanowano przedstawienie i analizę zastosowanych metod

Pracy w szczególności technik narracyjnych tj. drama brytyjska oraz przeprowadzenie szkolenia dla pedagogów poszerzającego kompetencje w zakresie pracy z grupą metodami active participation (opartymi o aktywną partycypację grupy w działaniu).

 

Podręczniki szkolne
Szkoły podstawowe i gimnazja w 2014r.  mają obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych zastępujących lub uzupełniających podręcznik oraz materiałów ćwiczeniowych.

 Zmiana będzie wdrażana sukcesywnie, począwszy od 2014 r. w odniesieniu do uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej. 
 Egzemplarze podręczników oraz materiałów edukacyjnych zastępujących lub uzupełniających podręcznik będą wypożyczane uczniom, zaś egzemplarze materiałów ćwiczeniowych zostaną przekazane uczniom bez obowiązku zwrotu po zakończeniu zajęć w danym roku szkolnym.

 

Punktowy system oceny zachowania,

 

   Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 uczestniczyli w warsztatach „Energia jutra”

Wspólny projekt Bielskiej Fundacji Ludzie-Innowacje-Design oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Żylinie jest realizowany od września 2013 roku do czerwca 2014, a jego adresatami są uczniowie szkół podstawowych oraz nauczyciele biologii, ekologii i wychowawcy klas z terenu pogranicza polsko-słowackiego, w tym szczególnie powiatów: Bielsko Biała, bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz miasta Żylina. Najważniejszym celem projektu jest proekologiczna edukacja najmłodszych mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego, z użyciem atrakcyjnych i nowoczesnych technik multimedialnych, dotycząca problemów wykorzystania energii odnawialnej w życiu codziennym.

 

Zobacz zdjęcia.  

 

http://www.mzo.bielsko.pl/pliki_jednostki/jo_158/image/GRAFIKI/projekty.JPG   „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych”

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie  do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. W ramach realizacji projektu zorganizowane zostaną zajęcia pozalekcyjne dla dzieci w klasach I-III bielskich szkół podstawowych, również w Szkole Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej.

  AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to innowacyjny projekt edukacyjno-wychowawczy Stowarzyszenia WIOSNA, realizowany w naszej szkole. W ramach projektu wolontariusze indywidualnie pracują z uczniem, podczas cotygodniowych spotkań, odbywających się na terenie szkoły, pomagając mu pokonać szkolne trudności i uwierzyć w siebie. Akademia uczy swoich podopiecznych wygrywać w życiu, a później w życiu.

  Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 złotych tj. w wysokości równej opłacie skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłaty należy dokonać bezpośrednio na rachunek bankowy nr 70 1240 4142 1111 0010 3622 1649, Pekao S.A.  z dopiskiem SP4 i dostarczyć do sekretariatu dowód wpłaty. Duplikat legitymacji wydawany jest na podstawie pisemnego wniosku do którego należy dołączyć aktualne zdjęcie. Wniosek dostępny w sekretariacie szkoły. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

  Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków do Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej przyjmowani są przez Dyrektora w każdą środę w godzinach 14.00 - 15.00 lub w innym terminie  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny spotkania.

W pozostałe dni tygodnia istnieje możliwość przyjęcia interesantów, po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny spotkania drogą telefoniczną lub osobiście za pośrednictwem sekretariatu (tel. 33 812 44 97)

 

Zobacz obraz w pełnych rozmiarach

Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku-Białej przystąpiła do akcji „Pola Nadziei”

Celem akcji jest nie tylko pozyskiwanie pieniędzy na rzecz hospicjów, ale propagowanie bezinteresownej pomocy opieki nad chorymi, uwrażliwienie społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży

 

 Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej realizujący Programu Aktywności  Lokalnej  podejmują w partnerstwie działania na rzecz rozwoju i zintegrowania społeczności lokalnej osiedla Śródmieście Bielsko.

 W ramach projektu nasi uczniowie uczestniczyli w Ulicznej Paradzie Teatralnej, prezentując swoje umiejętności aktorskie podczas spektaklu w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.

Screen shot 2010-09-24 at 3.17.53 PM.png  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej informuje, że  autorski program „Kompas”,  zgłoszony do konkursu w ramach ogólnoeuropejskiej inicjatywy The  Nort Face Explore Fund ,której celem jest popularyzacja wśród dzieci aktywnego, bliskiego naturze i zdrowego stylu życia,  uzyskał dofinansowanie w kwocie 2500 Euro.  Projekt został wybrany z wielu aplikacji, nadesłanych z wielu krajów.

 Podczas wycieczek turystyczno-krajoznawczych uczniowie zapoznają sie z kulturą i historią swojego regionu. W trakcie biwaków i gier terenowych rozwijają  samodzielność, umiejętność współpracy, korzystania z kompasu, mapy, poznają specyfikę wycieczek górskich, zasady doboru sprzętu turystycznego, dowiedzą  się jak chronić środowisko naturalne.

  .

 

    

GALERIA

Nasze sale lekcyjne.

Szkoła Podstawowa nr 4 realizuje program „Moje pierwsze uczniowskie doświadczenie” i rządowy projekt „Radosna szkoła” .

W ramach programów realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów klasy pierwszej, doposażone zostały sale lekcyjne i świetlica.

 

Konkursiwo 002     picnic 001    

                      

                                                                            

 

                                                                                  

MCj04326680000[1]     .PROGRAMY PROFILAKTYCZNE     

                                      

 

 

 seans 010  DSCI0040

 

 

      

 Zielona  szkoła 2012”, Dziwnówek, Ustronie Morskie

 

 IMG_0791  P6040317

 Rajdy Rodzinne

 29 września odbył się I Rajd Rodzinny na Kozią Górkę. W rajdzie uczestniczyli uczniowie, rodzice i nauczyciele. Wszyscy bawili się doskonale.

 IMG_5985   IMG_5989

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZK. 2015/16

 

 

  Klasa 6

 

Język polski

1. Język polski, „Między nami”, podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej.  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, rok wydania 2014

2. Zeszyt ćwiczeń. Cz.I i II

3. Kalendarz szóstoklasisty –wydawnictwo GWO

 

Historia i społeczeństwo

1.Wczoraj i dziś!- ”. podręcznik do historii i społeczeństwa

wyd. Nowa Era  2014

2  .Wczoraj i dziś- ”. – zeszyt ćwiczeń 

wyd. Nowa Era  2014

Matematyka

Matematyka 6 podręcznik, (w komplecie z multipodręcznikiem)- Dobrowolska, Jucewicz, Karpiński Zarzycki (rok wyd.2014)

 oraz zeszyty ćwiczeń

- Liczby i wyrażenia algebraiczne.  część 1 i 2 wyd.2014

- Geometria. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2014

2.„Sprawdzian na 100%. Repetytorium szóstoklasisty” –wyd. Nowa Era

Język angielski

1.”Evolution Plus 3”podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Wyd. Macmillan

2.M.  Rosińska, A. Mędela, Sprawdzian szóstoklasisty-Repetytorium z testami –j. angielski, Macmillan

    Przyroda

1.„Tajemnice przyrody” -podręcznik, wyd. Nowa Era.

2.„Tajemnice przyrody” –zeszyt ćwiczeń część 1 i 2 wyd.2014

Religia

Katechizm  „Tajemnice BOGAtego życia” wyd. Jedność, Kielce

 

 

 

 

Klasa 5

Język polski

1.A. Łuczak, A. Murdzek, Język polski, „Między nami”, podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, rok wydania 2013

2. Zeszyt ćwiczeń. Cz.I i II

Historia i społeczeństwo

1.Wczoraj i dziś!- ”. podręcznik do historii i społeczeństwa

wyd. Nowa Era  2013

2  .Wczoraj i dziś- ”. – zeszyt ćwiczeń 

wyd. Nowa Era  2013

 

Matematyka

1. Matematyka 5- podręcznik M. Dobrowolska, P. Zarzycki, M. Karpiński, M. Jucewicz- , rok wydania2013 (w komplecie z multipodręcznikiem)

oraz zeszyty ćwiczeń:

2. Liczby całkowite i ułamki cz1,  – Bolałek, Dobrowolska, Mysior, Wojtan

   Liczby całkowite i ułamki cz2, - Bolałek, Dobrowolska, Mysior, Wojtan

3. Geometria –Dobrowolska, Mysior, Zarzycki, wyd. GWO

Religia

Spotkania uBOGAcające, wyd.”Jedność” Kielce

Przyroda

„Tajemnice przyrody” -podręcznik, wyd. Nowa Era.

„Tajemnice przyrody” –zeszyt ćwiczeń część 1 i 2/ do nowej podstawy programowej/

Język angielski

Ewolution Plus2 wyd. Macmillan podręcznik +zeszyt ćwiczeń

 

 

Klasa 4

 

 

 Język polski

1.A. Łuczak, A. Murdzek Podręcznik” Między nami” Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Gdańskie Wydawnictwa Oświatowe

2.zeszyt ćwiczeń  Gdańskie Wydawnictwa Oświatowe

 

Historia i społeczeństwo

1.Wczoraj i dziś!- ”. podręcznik do historii i społeczeństwa

wyd. Nowa Era 

 

 J. angielski

Evolution Plus1 Macmillan-podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Przyroda

Podręcznik  J. Stawarz, M. Marko- Worłowska „Tajemnice przyrody” wyd. NOWA ERA

 

Matematyka

Podręcznik + multipodręcznik

Zeszyt ćwiczeń Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Zajęcia komputerowe

1. „Lubię to”-M. Kęska wyd. Nowa Era

 

Zajęcia teczniczne

„ Jak to działa?”- L. Łabecki, M. Łabecka wyd. Nowa Era

 

Religia

 

1. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek ”Miejsce pełne BOGActwa

   JEDNOŚĆ Kielce

 

 

Plastyka

„Podręcznik do plastyki”4-6 „Do działa” NOWA ERA

 

Muzyka

„Podręcznik do muzyki” 4-6 „I gra muzyka” NOWA ERA

 

Klasa III

 

 

 

 

„Nowe już w szkole”.  Pakiet wyd. NOWA ERA

 

 

Religia

 "Jezusowa Wspólnota Serc", seria: W drodze do Wieczernika, wyd. WAM

 

Język angielski

 

Oxford  Super Sparks  3

P.A. Davies, C. Graham, M. Szpotowicz, M. Szulc- Kurpaska

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 

 

Klasa II

M. Lorek, M. Zatorska –„Nasza szkoła” część 1-2 –edukacja zintegrowana

A, Ludwa, M. Lorek –„Nasza szkoła” część 1-2-matematyka

 

Religia

 „Idziemy do Jezusa”- z płytą CD wyd. Jedność

 

Język angielski

Oxford Super Sparks  2

P.A. Davies, C. Graham, M. Szpotowicz, M. Szulc- Kurpaska

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 

 

Klasa I

 

M. Lorek, B. Ochmańska, I. Wollman „Nasz elementarz”

„Nasze ćwiczenia” Nowa era

 

Język angielski

Oxford Super  Sparks  1

M. Szpotowicz, M. Szulc- Kurpaska

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 

Religia

„Żyjemy w Bożym świecie” -z płytą CD, wyd. Jedność